Lednacek hnedohlavy - Halcyon smyrnensis - White-throated Kingfisher 9260

Lednacek hnedohlavy - Halcyon smyrnensis - White-throated Kingfisher 9260

Lednacek hnedohlavy - Halcyon smyrnensis - White-throated Kingfisher 9260